Miejski System Informacji
dla Warszawy

Miejski System Informacji dla Warszawy jest jedną z największych realizacji Towarzystwa Projektowego.
MSI było opracowaniem pionierskim w dziedzinie oznakowania miast w Polsce. Obejmowało wszystkie rodzaje informacji miejskiej
i zainicjowało rozwój struktur odpowiedzialnych za całościowy wizerunek i promocję Warszawy. Projekty graficzne i wzornicze elementów informacji miejskiej (kierunkującej drogowej, kierunkującej dla pieszych, ulicowej, adresowej, map) poprzedziła seria badań i analiz zmierzających do ustalenia informacyjnych

walorów samej przestrzeni, elementów przestrzeni miejskiej ważnych dla mieszkańców pod względem informacyjnym, zakresu oddziaływania nazw obszarowych, czy potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie informacji miejskiej. Projekt MSI stał się wzorem dla wielu miast w Polsce. Oddziałał jednak nie tylko
w sferze funkcjonalnej ale również ikonograficznej, będąc cytowanym zarówno
w wielu systemach informacji miejskiej jak również w innych typach działań takich jak promocja czy polityka. Ilustruje to żartobliwy filmik zamieszczony poniżej.

 

 


autorzy
Grzegorz Niwiński
Jerzy Porębski
Michał Stefanowski

współpraca
Marta Kusztra
Konrad Majkowski
Albert Salamon

klient
Gmina Warszawa Centrum

data
1996–1998

nagroda
Bramy Kraju – Miasto dobrze umeblowane
I nagroda

44th Annual Design Review, I.D. Magazine USA
wyróżnienie