System Informacji Miejskiej
dla Bielska-Białej

Projekt Miejskiego Systemu Informacji poprzedzony był opracowaniem przez Towarzystwo Projektowe planu, określającego całokształt działań organizacyjno-projektowych zmierzających do wprowadzenia ładu wizualnego w Bielsku-Białej. Działania te, poza ich znaczeniem funkcjonalnym i estetycznym, służyły stworzeniu spójnego wizerunku Bielska-Białej oraz promocji miasta. W ramach projektu powstały między innymi grafiki: tablic ulicowych, tablic adresowych, tablic kierunkujących dla pieszych, oznakowania tematycznych szlaków turystycznych, oznakowania tras rowerowych oraz dwa rodzaje map: funkcjonalna
i dziedzictwa kulturowego oraz projekty wzornicze nośników informacji.
Pilotaż przeprowadzony w 2010 roku został

dobrze przyjęty przez społeczność Bielska-Białej. W roku 2012 wdrożono projekt oznakowań ułatwiających ruch turystyczny.
Jest to około 140 sztuk dwujęzycznych modułów informacyjnych z rycinami opisujących historię poszczególnych zabytków, 10 nośników map funkcjonalnych i map ze szlakami turystycznymi oraz informacja kierunkująca dla historycznej części miasta. Jurorzy STGU, przyznając w 2012 roku temu projektowi nagrodę stwierdzili, iż jest „kolejną, po wzorcowym systemie warszawskim, udaną realizacją Towarzystwa Projektowego, która łączy pełną funkcjonalność projektu
z szacunkiem do miejsca i uwzględnieniem jego tradycji, struktury oraz nawyków mieszkańców, wziętymi pod uwagę na każdym etapie projektowania.”


autorzy
Grzegorz Niwiński
Jerzy Porębski
Piotr Stolarski

współpraca
Barbara Dobrzyńska
Zofia Konarska
Katarzyna Minasowicz

klient
Urząd Miasta Bielska-Białej

data
2007–2009

nagroda
Projekt Roku STGU
I nagroda