Przestrzeń niewysłowiona Jerzy Sołtan - Lech Tomaszewski - Andrzej Jan Wróblewski

Wystawa poświęcona była twórczości trzech profesorów i rówocześnie założycieli Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie: Jerzego Sołtana, Lecha Tomaszewskiego i Andrzeja Wróblewskiego i stanowiła jeden z elementów obchodów 40-lecia szkoły. Charakterystyczne dla tych trzech twórców ogromne zróżnicowanie działań artystycznych, przestrzennych i projektowych, stało się później podstawą programową powołanego

Wydziału Wzornictwa Przemysłowego i znajduje kontynuacje w również w obecnych jego działaniach. Triada: sztuka, architektura, design została uwypuklona w aranżacji wystawy, w postaci trzech instalacji symbolicznie nawiązujących do wymienionych wątków i stanowiących kontekst dla prezentowanych w trzech salach dzieł i artefaktów.

fot. Marcin Czechowicz

 


autorzy
Grzegorz Niwiński
Jerzy Porębski

współpraca
Lotne studio:
Nina Woroniecka
Barbara Sługocka
Julia Wróblewska

klient
Akademia Sztuk Pięknych

data
2018