Dzielnica Wisła

Dzielnica Wisła w Warszawie to pas zieleni ciągnący się po obu stronach Wisły na odcinku
ok. 30 kilometrów. Teren ten jest obecnie intensywnie porządkowany i udostępniany warszawiakom dla celów turystyki i rekreacji.
Pas lewobrzeżny nabiera charakteru bulwaru miejskiego wyposażonego w zaprojektowaną infrastrukturę, pas prawobrzeżny udostępniany jest w stanie dzikim, stając się ewenementem przyrodniczym na skalę europejską.

Postać wzornicza systemu odróżnia się
od informacji ogólnomiejskiej, aby zaznaczyć wyjątkowość pasa nadwiślańskiego oraz dostosować system do przyrodniczego otoczenia. Z powyższych powodów zastosowano materiały nawiązujące do materiałów nadrzecznej

infrastruktury (beton, stal) oraz wprowadzono odrębną od ogólno-warszawskiej kolorystykę informacji. Wyjątkowa odporność elementów informacyjnych wynika z faktu, że montowane są w strefie zalewowej i od czasu do czasu będą musiały oprzeć się naporowi wody.

Zaprojektowano: oznakowanie wejść nad Wisłę, informację kierunkującą, oznaczenia szlaków pieszych i rowerowych, informację miejscową
o wszystkim co ciekawe nad rzeką, mapy
i informację techniczną. Kilka z tych kategorii informacji inspirowanych jest tzw. znakami rzecznymi (tablice z wyciętym ażurem cyfr pokazujących kilometraż rzeki). Elementy analogiczne do informacyjnych wykorzystano
do budowy siłowni poręczowych (tzw. street workout).

 

 


autorzy
Jakub Marzoch
Grzegorz Niwiński
Jerzy Porębski

klient
UM Warszawa

data
2016-2017