Warszawa na dzień przed...

Ekspozycja powstała jako podsumowanie konkursu fotograficznego, którego tematem był obraz Warszawy u progu nowego tysiąclecia. Na konkurs nadesłano ponad 1500 prac, z których jury zakwalifikowało na wystawę 500.
W zaaranżowanej specjalnie scenografii w salach Zachęty wyeksponowano pogrupowane tematycznie fotografie. Powiększone do wielkich formatów wybrane zdjęcia stanowiły punkty porządkujące wystawę.


autorzy
Jerzy Porębski

klient
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki

data
1998