Kawiarnia letnia

Projekt czasowej kawiarni zrealizowany został, aby zagospodarować i ożywić pusty plac przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Szczególny charakter miejsca (sąsiedztwo Pałacu oraz skala placu) wymagał specjalnych rozwiązań programowych i przestrzennych. Całościowa aranżacja terenu obejmowała bar, istniejącą kamienną trybunę, scenę oraz ekran kina letniego. Układ adaptował istniejącą zieleń

oraz tworzył miejsce na ok. 500 krzeseł dla widzów. Istniejąca trybuna pełniła funkcję zaplecza kawiarni. Bar składał się z lady oraz zadaszenia o długości 20 m i wysokości 7 m. Zadaszenie miało formę nachylonego pod kątem 60 stopni parawanu – rozpiętego na pięciu masztach baneru winylowego z naniesioną dwustronnie grafiką.


autorzy
Jerzy Porębski

klient
Zarząd PKiN

data
2001