Wiata dla stref zabytkowych Warszawy

Projekt wiaty (tzw. konserwatorskiej) zrealizowany został w ramach projektu wyposażenia ulicznego dla Krakowskiego Przedmieścia. Zastosowanie tego rozwiązania rozszerzono później na inne fragmenty miasta
o charakterze zabytkowym. Dla potrzeb nowych lokalizacji stworzono cały typoszereg wiat opartych na tej samej zasadzie konstrukcyjnej
i wyrazowej. Wiata ma charakter minimalistyczny, dąży do „niewidoczności”

na tle historycznej architektury. Ma nietypową konstrukcję opartą na jednej płaskiej stalowej ramie z wspornikowo zawieszonym przeszkolonym dachem i osłonami bocznymi. Wiata tego typu weszła do katalogu wyposażenia mebli miejskich w Warszawie.


autorzy
Grzegorz Niwiński
Jerzy Porębski

klient
UM Warszawa

data
2005–2007

nagroda
Bramy Kraju – Miasto dobrze umeblowane
II nagroda