Przystanek
dla Warszawy

Projekt przystanku transportu publicznego
dla Warszawy obejmujący wiatę przystankową, słupek przystankowy, ławkę wolnostojącą, kubeł na śmieci, bariery wygradzające, słup ogłoszeniowy i skrzynię na piasek zajął pierwsze miejsce w konkursie architektonicznym zorganizowanym przez Miasto.  W celu wdrożenia projektu ustanowiono jedno z pierwszych w Polsce partnerstwo prywatno-publiczne. Wiata przystankowa (tzw. konkursowa), która jest najważniejszym elementem wyposażenia

przystanku, według wymogów konkursowych miała stać się znakiem identyfikującym przestrzeń miasta. Nietypowa konstrukcja oparta jest na zestawieniu formy bramy
i płaszczyzny tylnej ściany. Typoszereg wielkościowy gwarantuje dostosowanie do różnych sytuacji przestrzennych i liczby pasażerów. Prototyp wiaty został wykonany
w Szwecji w kooperacji z firmą Tejbrant
i przetransportowany w całości do Warszawy. Optymalizacja technologiczna i kosztowa prowadzona była wraz operatorem wiat, firmą AMS.


autorzy
Grzegorz Niwiński
Jerzy Porębski

współpraca
Piotr Stolarski

klient
UM Warszawa

data
2006

nagroda
Konkurs na projekt przystanku dla Warszawy
I nagroda