Solarny System
Oświetlenia Dróg

Uniwersalne rozwiązanie pozwalające na oświetlanie miejsc szczególnie niebezpiecznych na drogach publicznych (przejścia dla pieszych, wloty dróg podporządkowanych, łuki zakrętów) nie wymagające podłączenia do sieci elektrycznej. Obecnie poza drogownictwem system stosuje sie również m.in. do oświetlania elementów małej infrastruktury miejskiej (place zabaw, boiska). Uniwersalne elementy mocujące umożliwiają także zainstalowanie opraw tak, by oświetlały płaszczyzny pionowe (reklamy, tablice informacyjne).

W skład systemu wchodzą: konstrukcja nośna (słup), konstrukcja do montażu hybrydowego systemu zasilania (1, 2, 3, 4 lub 6 modułów fotowoltanicznych i generatora wiatrowego), skrzynki zabezpieczające na akumulatory i podzespoły elektroniczne, wysięgnik do oprawy oświetleniowej oraz oprawa oświetleniowa ze specjalnie zaprojektowanego profila aluminiowego. Konstrukcja oparta na technologii LED.

 

 


autorzy
Barbara Dobrzyńska
Grzegorz Niwiński
Jerzy Porębski

współpraca
Wojciech Piwowarczyk

klient
J.D. Inżynieria Ruchu

data
2010