Informacja wizualna
na Dworcu Centralnym

Rozpoczęta w 2010 roku modernizacja Dworca Centralnego w Warszawie zaplanowana została w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Euro 2012 i obejmowała wszystkie ogólnodostępne części dworca: halę dworcową, galerie handlowe oraz perony. Informacja dworcowa, która oprócz podświetlanych kasetonów przyjęła też postać różnego typu urządzeń elektronicznych, została zintegrowana z architekturą dworca. Projekt obejmował adaptację Systemu Identyfikacji Wizualnej PKP dla potrzeb Dworca Centralnego w Warszawie, projekt wzorniczy podświetlanych nośników informacji (kasetonów) oraz projekty obudów urządzeń informacyjnych (infomaty,

biletomaty). Przyjętą tu zasadę podziału informacji na miejską i dworcową odzwierciedla podział kolorystyczny pól informacyjnych: granatowe tło dla informacji kolejowej, białe tło dla informacji miejskiej.
Osobnym przedsięwzięciem stał się projekt mapy dworca, w pierwotnej wersji także
z informacją dotykową dla niewidomych i słabo widzących.


autorzy
Grzegorz Niwiński
Jerzy Porębski

współpraca
Barbara Dobrzyńska
Wojciech Piwowarczyk
Maciej Siczek
Maciej Walczyna
Karol Langie
Maciej Wilczek

klient
PKP S.A.

data
2009–2011